2014. november 8.

  

A negyedik "Művészet határok nélkül" tordai alkotótábor augusztus 17-24 került megrendezésre. Ebben az évben a Simonffi Dani Irén vezette táborban részt vett nyolc művész, köztük Magyarországról: Pesztalics Márta (Szeged) és Rádi András (Kiskunfélegyháza), Erdélyből: Simonfi Éva (Marosvásárhely), Simonfy Zoltán, (Kolozsvár), Felicia Răcean, Maria Cristea és Maria Larisa Oniș (Torda)- tagjai a Filarmonie Turda kulturális egyesületnek, Ukrajnából: Oleg Rusnac (Czernowitz melletti faluból)

A táborban készült alkotások kiállításának házigazdája hagyományosan a Tordai Sóbánya előcsarnoka, majd augusztus 29. és 31. között aTordai Napok alkalmából, a város Művészeti Galériája lesz.

2013. november 7.


ALKOTÓTÁBOR - TORDA, 2013 augusztus

2013 augusztus 4. és 11. között rendezték meg Tordán az Avram Iancu utca 2 szám alatti “Simonfy Alkotóházban” harmadszorra a “Határok Nélküli Művészet” elnevezésű festészeti alkotótábort.

A rendező, Simonfy Dani Irén (Koloszvár) meghívására jelen voltak: Felicia Răcean, Simonfi Éva, Simonfy Dani Irén, Pesztalics Márta, Zágoni Tibor, Simonfy Zoltán, Maria Larisa Oniş és Török Tamás.

Az itt elkészült alkotásokból 14 festmény augusztus 11. és szeptember 6. között lesz láthatók a Sóbánya előcsarnokában a többi képnek a bonchidai Bánffy kastély ad helyet.

Szeptember 6-tól mind a 32 alkotás a kolozsvári Rozal Hotel előcsarnokában lesz kiállítva.

2012. augusztus 22.

ALKOTÓTÁBOR - TORDA, 2012 augusztus

       2012 augusztus 12. és 19. között rendezték meg Tordán az Avram Iancu utca 2 szám alatti  “Simonfy Alkotóházban” másodszorra a “Határok Nélküli Művészet” elnevezésű festészeti és szobrászati alkotótábort.      
       A rendező,Simonfy Dani Irén (Koloszvár)  meghívására, Erdély több városából érkeztek a művészek:  Simonfi Éva – Marosvásárhelyről, Felicia Răcean şi Maria Larisa Oniş – Tordáról valamint Szűts Tamás és Mihály László Kiskunfélegyházáról.
    Az itt elkészült alkotások augusztus 18. és szeptember 2. között lesznek  láthatók a Sóbánya előcsarnokában.

      A táborról a következő cikk jelent meg a Félegyházi Közlönyben ( http://felegyhazikozlony.hu/ ) 2012 augusztus 24-én:

Képzőművész tábor az erdélyi Tordán"Második alkalommal rendezett nemzetközi alkotótábort a tordai Kultúra Határok Nélkül ERDÉLY Egyesület. Az idei rendezvénynek a Simonfy Alkotóház adott otthont augusztus 12-19. között. A tábor célja Torda szépségeinek és nevezetességeinek alkotásokban való megörökítése. Az alkotómunkát Simonfy Dani Irán festőművésznő irányította. Városunkat Mihály László faszobrász – festő és Szűts Tamás szobrász képviselte.
A tábor ideje alatt a résztvevők megismerkedhettek Torda nevezetességeivel, így XV. században épült római katolikus templommal, ahol a világon először kiáltották ki a vallásszabadságot, a fejedelmek házával, melyben utolsó éjszakáját töltötte családjával Petőfi Sándor. Ellátogattak a helyi múzeumba, a sóbányába, megtekintették a római település maradványait, az üveggyárat is. A résztvevők a táborban készült alkotásokból egyet-egyet a tordai Kultúra Határok Nélkül ERDÉLY Egyesületnek ajándékoztak, melyeket augusztus 18-án a nagyközönség is megtekinthetett  "

Simonfi Éva
Simonfy Dani Irén
Maria Larisa Oniș

Felicia Răcean

Szűts Tamás

A kiállítás előkészületei

Mihály László


2011. szeptember 10.

Tízedik alkotótábor Mezőmadarason

Mûvészetet ünnepeltek Mezômadarason


(nk) Népújság 2011 szeptember 6.
 
Így is lehet mondani, de a mûvészetnél sokkal többet: az életet magát. A faluközpontban a nagy nyüzsgésbe hirtelen belecsöppent kívülálló mindenképpen úgy érezte, hiszen a kultúrházi forgatagban, s körülötte is folyamatosan minden nemzedék képviseltette magát vasárnap délután, és valamiképpen mindenki hozzájárult ahhoz, hogy azt képzeljük, Mezômadaras apraja-nagyja számára ez most a lényeg, ez a legfontosabb. Az életük egy-egy szelete egyébként ilyen-olyan formában valóban ott is volt – a falakon. A képzômûvészeti alkotótábor zárókiállításán mindazt felmutatták, amivel a helység mindennapjai és ünnepei, illetve az ott lakók a festôket, grafikusokat, fotósokat megihlették.
Tizedszer szervezték meg a nyári mûvésztelepet, ez már komoly elégtételt nyújtó jubileum kezdeményezôknek, szervezôknek, résztvevôknek, támogatóknak. És jogosan könyvelhetik el a vállalkozáshoz méltó médiavisszhangot is. De még többet ér az a gazdag mûgyûjtemény, amely a falué, és jó hírét kelti szerte az országban, világban. Mûvészi átlényegítés formájában, de dokumentumként is megörökíti, hirdeti e mezôségi közösség értékeit, kincsôrzô hagyományait. A tíz táborozáson 73 mûvész vendégeskedett és alkotott itt, egy ideje külföldiek is jönnek. Az idén tizenheten érkeztek, köztük magyarországiak, szlovákiaiak is, képtermésük e szám sokszorosa. És hatványozott a nézôközönség száma, a hétvégi telt ház beszédesen tanúsítja. A táborozókról és munkáikról immár tetszetôs katalógus is született, ezt külön ki kell emelnünk. Ebbôl is látszik, hogy a telep éltetôi, mûködtetôi, a Mezômadarasi Fejlesztési Egyesület, a Pro Ruris Egyesület, a Mezômadarasi Református Egyházközség – s ha neveket akarunk említeni, akkor mindenekelôtt Szabó Izolda mint egyesületi vezetô, a férje, Szabó Andor református lelkész, a táborszervezô festô, Czirjék Lajos – mind többre törekednek. S itt aztán még igen hosszú felsorolás következhetne, mert sok embert meg tudnak fertôzni lelkesedésükkel. De maradjunk csak e vasárnapi eseménynél.
Mindegyre vastaps csattant, szereplô pedig, aki örüljön ennek, bôven akadt. Mert a táborzárásnak tényleg meg akarták adni a módját. Fellépett a gyerekek gyönyörûséges néptánccsoportja és a pompázatos fiataloké is. Elámító, hogy egy év alatt mennyit tudtak fejlôdni, haladni. Tisztán zenélt a vásárhelyi Fagyöngy citeraegyüttes, még kényszerûségbôl csökkent létszámban is, és messzire csengett Szôllôsy Kata éneke, verssel, dallal árasztott el a Kôvirág együttes. Mindannyian jól harmonizáltak a képek hangulatával. A képzômûvészek, a fotósok is újra tapasztalhatták, kellôképpen megbecsülik ôket, elismerik mezômadarasi jelenlétüket. Munkájukat tárlatnyitóként Nagy Miklós Kund mûvészeti író méltatta. De külön megköszönte Czirjék Lajos és a tábor mindenes csapata is. Elismerô oklevelet kaptak mindahányan. Ez persze csak ráadás, az igazi elégtétel az a rokonszenv, amit évrôl évre érzékelhetnek a helységben. Magától értetôdô tehát, hogy a zárszó és a fô jelszó csakis egy lehetett: Jövôre veletek ugyanitt!
2011. augusztus 23.

2011. augusztus 7-13. Torda - festőtábor

2011 augusztus 7. és 13. között rendezték meg Tordán az Avram Iancu utca 2 szám alatti  “Simonfy Alkotóházban”  az első “Határok Nélküli Művészet” elnevezésű festészeti alkotótábort. A rendező,Simonfy Dani Irén meghívására, Erdély több városából érkeztek a művészek: Bordy Margit, Essig Klára, Essig József, Orbán István – Kolozsvárról, Simonfi Éva – Marosvásárhelyről, Felicia Răcean şi Maria Larisa Oniş – Tordáról.
Az itt elkészült képek augusztus 13-tól egy hétig voltak láthatók a Sóbánya előcsarnokában.